Nghĩa tình Công đoàn thời chống dịch COVID-19

Công đoàn Công ty Coteccons phát dưa hấu miễn phí cho người lao động vừa giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm, vừa góp phần giúp NLĐ nâng cao sức đề kháng phòng dịch COVID -19. Ảnh: Nam Dương
Công đoàn Công ty Coteccons phát dưa hấu miễn phí cho người lao động vừa giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm, vừa góp phần giúp NLĐ nâng cao sức đề kháng phòng dịch COVID -19. Ảnh: Nam Dương
Công đoàn Công ty Coteccons phát dưa hấu miễn phí cho người lao động vừa giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm, vừa góp phần giúp NLĐ nâng cao sức đề kháng phòng dịch COVID -19. Ảnh: Nam Dương
Lên top