Hỗ trợ kinh phí mua khẩu trang, nước rửa tay cho giáo viên tại TPHCM

Công đoàn Giáo dục TPHCM đề nghị hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí mua khẩu trang, nước rửa tay cho giáo viên, người lao động để phòng dịch COVID-19 . Ảnh: HN
Công đoàn Giáo dục TPHCM đề nghị hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí mua khẩu trang, nước rửa tay cho giáo viên, người lao động để phòng dịch COVID-19 . Ảnh: HN
Công đoàn Giáo dục TPHCM đề nghị hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí mua khẩu trang, nước rửa tay cho giáo viên, người lao động để phòng dịch COVID-19 . Ảnh: HN
Lên top