LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk: Tổ chức Hội nghị BCH Công đoàn tỉnh, phiên họp không thường kỳ

Nhiều hoạt động chăm lo đến đời sống của NLĐ được Công đoàn Đắk Lắk tổ chức trong nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: P.V
Nhiều hoạt động chăm lo đến đời sống của NLĐ được Công đoàn Đắk Lắk tổ chức trong nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: P.V
Nhiều hoạt động chăm lo đến đời sống của NLĐ được Công đoàn Đắk Lắk tổ chức trong nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: P.V
Lên top