Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện An Dương (Hải Phòng): Biểu dương lao động giỏi tiêu biểu năm 2017

Đại diện LĐLĐ TP Hải Phòng và lãnh đạo huyện An Dương biểu dương các LĐ giỏi năm 2017
Đại diện LĐLĐ TP Hải Phòng và lãnh đạo huyện An Dương biểu dương các LĐ giỏi năm 2017