LĐLĐ huyện An Dương (Hải Phòng): Biểu dương lao động giỏi tiêu biểu năm 2017

Đại diện LĐLĐ TP Hải Phòng và lãnh đạo huyện An Dương biểu dương các LĐ giỏi năm 2017
Đại diện LĐLĐ TP Hải Phòng và lãnh đạo huyện An Dương biểu dương các LĐ giỏi năm 2017
Đại diện LĐLĐ TP Hải Phòng và lãnh đạo huyện An Dương biểu dương các LĐ giỏi năm 2017

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM