LĐLĐ Hải Phòng: Quan tâm đến doanh nghiệp, doanh nhân là quan tâm đến NLĐ

Chủ tịch LĐLĐ Hải Phòng thăm, tặng quà Cty CP CTCC và XD Hải Phòng - Ảnh TN
Chủ tịch LĐLĐ Hải Phòng thăm, tặng quà Cty CP CTCC và XD Hải Phòng - Ảnh TN