Tướng Đồng Sỹ Nguyên – Tư lệnh huyền thoại của Bộ đội Trường Sơn

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - vị Tư lệnh gắn với con đường Trường Sơn huyền thoại.
Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - vị Tư lệnh gắn với con đường Trường Sơn huyền thoại.
Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - vị Tư lệnh gắn với con đường Trường Sơn huyền thoại.
Lên top