LĐLĐ An Giang: Chú trọng cách thức “của cho không bằng cách cho”

Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú (phải) trao quà cho CNLĐ đang làm việc tại Cty CP Agifish. Ảnh: LỤC TÙNG
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú (phải) trao quà cho CNLĐ đang làm việc tại Cty CP Agifish. Ảnh: LỤC TÙNG
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú (phải) trao quà cho CNLĐ đang làm việc tại Cty CP Agifish. Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top