Kỷ niệm 8.3: Muôn mặt cuộc sống nữ công nhân khu công nghiệp

Những nữ công nhân này đang mua tạm đồ ăn và nước uống trước khi vào làm ca đêm tại một công ty thuộc KCN Vân Trung (Bắc Giang). Do ở xa, phải di chuyển bằng ô tô đến nơi làm việc nên họ không kịp ăn tối ở nhà. Ảnh chụp tháng 9.2020. Ảnh: Bảo Hân
Những nữ công nhân này đang mua tạm đồ ăn và nước uống trước khi vào làm ca đêm tại một công ty thuộc KCN Vân Trung (Bắc Giang). Do ở xa, phải di chuyển bằng ô tô đến nơi làm việc nên họ không kịp ăn tối ở nhà. Ảnh chụp tháng 9.2020. Ảnh: Bảo Hân
Những nữ công nhân này đang mua tạm đồ ăn và nước uống trước khi vào làm ca đêm tại một công ty thuộc KCN Vân Trung (Bắc Giang). Do ở xa, phải di chuyển bằng ô tô đến nơi làm việc nên họ không kịp ăn tối ở nhà. Ảnh chụp tháng 9.2020. Ảnh: Bảo Hân
Lên top