Mong ước trong ngày 8.3: Nữ công nhân không chỉ cần mỗi thu nhập

Lao động nữ ở miền Trung cần nhiều hơn sự quan tâm của Công đoàn và chủ doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Chung
Lao động nữ ở miền Trung cần nhiều hơn sự quan tâm của Công đoàn và chủ doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Chung
Lao động nữ ở miền Trung cần nhiều hơn sự quan tâm của Công đoàn và chủ doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Chung
Lên top