Kon Tum: Thành lập đầu tiên CĐ các Khu Công nghiệp – Khu Kinh tế

BCH CĐ lâm thời CĐ các Khu CN - Khu KT tỉnh Kon Tum ra mắt, nhận nhiệm vụ
BCH CĐ lâm thời CĐ các Khu CN - Khu KT tỉnh Kon Tum ra mắt, nhận nhiệm vụ