CÔNG ĐOÀN ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Không để các phần tử xấu lôi kéo, kích động

CNLĐ tìm hiểu Luật BHXH trong lần Tổng LĐLĐVN tổ chức “Ngày hội tư vấn cùng CNLĐ” tại Cty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao (tỉnh Phú Phọ) mới đây. Ảnh: QUẾ CHI
CNLĐ tìm hiểu Luật BHXH trong lần Tổng LĐLĐVN tổ chức “Ngày hội tư vấn cùng CNLĐ” tại Cty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao (tỉnh Phú Phọ) mới đây. Ảnh: QUẾ CHI
CNLĐ tìm hiểu Luật BHXH trong lần Tổng LĐLĐVN tổ chức “Ngày hội tư vấn cùng CNLĐ” tại Cty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao (tỉnh Phú Phọ) mới đây. Ảnh: QUẾ CHI

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top