Khởi kiện đòi kinh phí công đoàn

Từ nguồn thu kinh phí CĐ, LĐLĐ huyện Bình Chánh có thêm nguồn lực để chăm lo cho NLĐ. Ảnh: P.V
Từ nguồn thu kinh phí CĐ, LĐLĐ huyện Bình Chánh có thêm nguồn lực để chăm lo cho NLĐ. Ảnh: P.V
Từ nguồn thu kinh phí CĐ, LĐLĐ huyện Bình Chánh có thêm nguồn lực để chăm lo cho NLĐ. Ảnh: P.V
Lên top