LĐLĐ TP. Huế: Tiếp nhận 14 hồ sơ khởi kiện của người lao động

Đồng chí Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch LĐLĐ TP. Huế báo cáo tại hội nghị. Ảnh:PĐ.
Đồng chí Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch LĐLĐ TP. Huế báo cáo tại hội nghị. Ảnh:PĐ.
Đồng chí Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch LĐLĐ TP. Huế báo cáo tại hội nghị. Ảnh:PĐ.
Lên top