Có thể khởi kiện doanh nghiệp trây ỳ, không nộp kinh phí Công đoàn

Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho tập thể, cá nhân thuộc LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: V.L
Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho tập thể, cá nhân thuộc LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: V.L
Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho tập thể, cá nhân thuộc LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: V.L
Lên top