Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 32

Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN  - phát biểu khai mạc Hội nghị.  Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top