LĐLĐ TP. Hà Nội: Gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội báo cáo công tác chuẩn bị tham dự Đại hội XII CĐVN của đoàn đại biểu LĐLĐ TP. Hà Nội. Ảnh: Phạm Diệp
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội báo cáo công tác chuẩn bị tham dự Đại hội XII CĐVN của đoàn đại biểu LĐLĐ TP. Hà Nội. Ảnh: Phạm Diệp
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội báo cáo công tác chuẩn bị tham dự Đại hội XII CĐVN của đoàn đại biểu LĐLĐ TP. Hà Nội. Ảnh: Phạm Diệp
Lên top