Đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII:

Đại hội sẽ tạo bước phát triển đột phá

Lên top