Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông

Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông khai mạc chiều ngày 14.5. Ảnh Đình Văn.
Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông khai mạc chiều ngày 14.5. Ảnh Đình Văn.
Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông khai mạc chiều ngày 14.5. Ảnh Đình Văn.
Lên top