Khai mạc Đại hội Công đoàn Gia Lai

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai khóa X (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Ảnh: PV
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai khóa X (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Ảnh: PV
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai khóa X (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top