Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI: Hướng về cơ sở, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu tại Đại hội
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu tại Đại hội
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu tại Đại hội
Lên top