Đại hội V Công đoàn Công an nhân dân: Chú trọng chất lượng đoàn viên và cán bộ công đoàn

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - chúc mừng BCH Công đoàn Công an nhân dân. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - chúc mừng BCH Công đoàn Công an nhân dân. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - chúc mừng BCH Công đoàn Công an nhân dân. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top