Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ X

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLD Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội (ảnh Nhật Hồ)
Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLD Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội (ảnh Nhật Hồ)
Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLD Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội (ảnh Nhật Hồ)
Lên top