Hơn 100 người lao động được xét nghiệm HIV miễn phí

Hơn 100 công nhân lao động được lấy mẫu máu, xét nghiệm HIV miễn phí. Ảnh: PĐ.
Hơn 100 công nhân lao động được lấy mẫu máu, xét nghiệm HIV miễn phí. Ảnh: PĐ.
Hơn 100 công nhân lao động được lấy mẫu máu, xét nghiệm HIV miễn phí. Ảnh: PĐ.
Lên top