LĐLĐ Ninh Bình:

Trao 150 triệu đồng hỗ trợ xây nhà "Mái ấm Công đoàn"

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, LĐLĐ thành phố Tam Điệp và CĐ công ty trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Vũ Thị Định. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, LĐLĐ thành phố Tam Điệp và CĐ công ty trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Vũ Thị Định. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, LĐLĐ thành phố Tam Điệp và CĐ công ty trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Vũ Thị Định. Ảnh: NT
Lên top