Học sinh, sinh viên đóng BHYT 67.050 đồng/tháng

Đóng BHYT, học sinh, sinh viên sẽ được đảm bảo quyền lợi trong suốt năm học.Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN
Đóng BHYT, học sinh, sinh viên sẽ được đảm bảo quyền lợi trong suốt năm học.Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN
Đóng BHYT, học sinh, sinh viên sẽ được đảm bảo quyền lợi trong suốt năm học.Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN
Lên top