Hệ thống thông tin giám định BHYT: Đã từ chối thanh toán chi phí của hơn 15 triệu hồ sơ

Bệnh nhân đang làm thủ tục tại quầy phát thuốc BHYT. Ảnh: H.A
Bệnh nhân đang làm thủ tục tại quầy phát thuốc BHYT. Ảnh: H.A
Bệnh nhân đang làm thủ tục tại quầy phát thuốc BHYT. Ảnh: H.A
Lên top