Hầu hết công nhân tại các khu công nghiệp ở Đà Nẵng đều âm tính SARS-CoV-2

Lên top