Công nhân vùng dịch: Cần thực phẩm và rất cần vaccine

Mì tôm và gạo được nhiều công nhân lựa chọn tại "Siêu thị 0 đồng". Ảnh: Việt Lâm
Mì tôm và gạo được nhiều công nhân lựa chọn tại "Siêu thị 0 đồng". Ảnh: Việt Lâm
Mì tôm và gạo được nhiều công nhân lựa chọn tại "Siêu thị 0 đồng". Ảnh: Việt Lâm
Lên top