Hậu Giang: CĐ ngành Y tế tỉnh gắn biển công trình chào mừng đại hội CĐ tỉnh

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và CĐ ngành y tế tỉnh Hậu Giang gắn biển công trình trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và CĐ ngành y tế tỉnh Hậu Giang gắn biển công trình trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và CĐ ngành y tế tỉnh Hậu Giang gắn biển công trình trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng