Hàng triệu đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp chuyển thẳng cho người lao động

Phòng Quản lý thu, Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên nỗ lực giải quyết hồ sơ hưởng hỗ trợ của người lao động. Ảnh BHXH tỉnh Phú Yên cung cấp.
Phòng Quản lý thu, Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên nỗ lực giải quyết hồ sơ hưởng hỗ trợ của người lao động. Ảnh BHXH tỉnh Phú Yên cung cấp.
Phòng Quản lý thu, Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên nỗ lực giải quyết hồ sơ hưởng hỗ trợ của người lao động. Ảnh BHXH tỉnh Phú Yên cung cấp.
Lên top