7.416 người lao động đã nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Doanh nghiệp đã nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Doanh nghiệp đã nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Doanh nghiệp đã nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Lên top