Hàng nghìn công nhân tham gia các hội thi mở đầu Tháng Công nhân Đồng Nai 2018

Các hoạt động văn nghệ diễn ra trong tháng công nhân 2018 tại Đồng Nai
Các hoạt động văn nghệ diễn ra trong tháng công nhân 2018 tại Đồng Nai
Các hoạt động văn nghệ diễn ra trong tháng công nhân 2018 tại Đồng Nai
Lên top