Hà Nam: Trao học bổng cho con công nhân lao động khó khăn

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Nam trao học bổng tới các học sinh.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Nam trao học bổng tới các học sinh.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Nam trao học bổng tới các học sinh.
Lên top