Hà Nam: Ra mắt tổ công nhân tự quản khu nhà trọ

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa Tổ công nhân tự quản tại buổi lễ.
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa Tổ công nhân tự quản tại buổi lễ.
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa Tổ công nhân tự quản tại buổi lễ.
Lên top