Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Người lao động tự do mong mỏi từng giờ

Lao động tự do là một trong những đối tượng được hưởng gói trợ giúp 62.000 tỉ đồng (ảnh chụp trước 1.4).   Ảnh: Hải Nguyễn
Lao động tự do là một trong những đối tượng được hưởng gói trợ giúp 62.000 tỉ đồng (ảnh chụp trước 1.4). Ảnh: Hải Nguyễn
Lao động tự do là một trong những đối tượng được hưởng gói trợ giúp 62.000 tỉ đồng (ảnh chụp trước 1.4). Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top