Giải thể Công đoàn giáo dục cấp huyện, thị xã, thành phố

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ái Chi
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ái Chi
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ái Chi
Lên top