LĐLĐ Hà Tĩnh: Hỗ trợ 80 triệu đồng làm nhà mái ấm công đoàn

LĐLĐ Hà Tĩnh trao tiền hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn cho gia đình anh Nguyễn Văn Sinh. Ảnh: Thanh Tâm
LĐLĐ Hà Tĩnh trao tiền hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn cho gia đình anh Nguyễn Văn Sinh. Ảnh: Thanh Tâm
LĐLĐ Hà Tĩnh trao tiền hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn cho gia đình anh Nguyễn Văn Sinh. Ảnh: Thanh Tâm
Lên top