Gần 500 cán bộ, đoàn viên ngành Y tế tham gia hiến máu tình nguyện

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: NT
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: NT
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: NT
Lên top