Gần 700 người tham gia hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

Gần 700 người tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: NT
Gần 700 người tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: NT
Gần 700 người tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: NT
Lên top