Dự thảo Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI trình Đại hội XII CĐVN: Cơ bản đã hoàn chỉnh, khoa học

Chủ tịch CĐ Dệt May Việt Nam Lê Nho Thướng. Ảnh: Xuân Trường
Chủ tịch CĐ Dệt May Việt Nam Lê Nho Thướng. Ảnh: Xuân Trường
Chủ tịch CĐ Dệt May Việt Nam Lê Nho Thướng. Ảnh: Xuân Trường
Lên top