Dự án xây dựng Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh: Nỗ lực hoàn thành công trình vào đầu tháng 2.2019

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai từ trái qua) cùng lãnh đạo TP. Hải Phòng kiểm tra tiến độ thi công dự án Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: TIẾN DŨNG
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai từ trái qua) cùng lãnh đạo TP. Hải Phòng kiểm tra tiến độ thi công dự án Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: TIẾN DŨNG
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai từ trái qua) cùng lãnh đạo TP. Hải Phòng kiểm tra tiến độ thi công dự án Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: TIẾN DŨNG
Lên top