Đồng Nai tập trung xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân trong 5 năm tới

Khu nhà ở xã hội cho công nhân tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 
Ảnh: Hà Anh Chiến
Khu nhà ở xã hội cho công nhân tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Khu nhà ở xã hội cho công nhân tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top