Đồng chí Trần Quang Huy tiếp tục là Chủ tịch CĐ Công Thương VN nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top