Đồng chí Nguyễn Đình Khang làm việc với Liên đoàn Lao động Bắc Ninh

Bài, ảnh: Quế Chi |

Sáng 15.8, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh. 

Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Trần Văn Khải, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quản lý dự án Thiết chế Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); Nguyễn Thị Vân Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà cho biết, thời gian qua, các doanh nghiệp trong tỉnh đã thực hiện nghiêm mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, tình trạng doanh nghiệp nợ, trốn đóng, chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội còn tồn tại, có 976 đơn vị nợ bảo hiểm từ 3 tháng trở lên với số nợ hơn 195,5 tỷ đồng (số liệu tính đến 31.7.2019); việc ký hợp đồng lao động, thực hiện chế độ tiền lương,  bảo hiểm xã hội đối với người lao động ở một số đơn vị, doanh nghiệp chưa đúng quy định; tai nạn lao động vẫn diễn biến phức tạp năm 2018 và 7 tháng năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra xảy ra 15 vụ tai nạn lao động làm chết 14 người (trong đó có 2 vụ tai nạn lao động trong nhà máy, 12 vụ tai nạn lao động xảy ra trên đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc) và 1 vụ cháy.

Thực hiện nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, thời gian qua, Liên đoàn lao động tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn kỹ năng phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể; phản ứng nhanh với các vụ việc ngừng việc tập thể, đình công có yếu tố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho 170 lượt cán bộ công đoàn chuyên trách; 7 cuộc tuyên truyền pháp luật lao động- an toàn vệ sinh lao động cho 2.843 người; 9 lớp tập huấn kỹ năng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể cho 526 cán bộ công đoàn cơ sở. Đến nay, số đơn vị có công đoàn cơ sở đã ký kết thỏa ước lao động tập thể 617 đơn vị, trong đó doanh nghiệp nhà nước 3 bản, doanh nghiệp dân doanh 264 bản, doanh nghiệp FDI 350 bản và có 85% bản thoả ước lao động tập thể được phân loại.

Các đồng chí lãnh đạo thăm Phòng truyền thống LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.
Các đồng chí lãnh đạo thăm Phòng truyền thống LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động xây dựng nội dung, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành, tích cực tham gia kiểm tra, giám sát liên ngành về tình hình thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật bảo hiểm xã hội và công tác an toàn vệ sinh lao động tại 59 doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Kết quả, các cấp công đoàn đã tư vấn cho 12.803 lượt đoàn viên, công nhân lao động về chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi. Trong đó, tư vấn trực tiếp cho 8.454 người, tư vấn lưu động 45 cuộc cho 4.349 người.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả mà các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong năm 2018 và các tháng đầu năm 2019. Theo đó, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động, chăm lo lợi ích đoàn viên; đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, giáo dục; Phát động các phong trào thi đua yêu nước, tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… 

Cơ bản nhất trí với các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm mà Liên đoàn Lao động tỉnh đã đề ra trong các tháng còn lại của năm 2019, đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Ninh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động công đoàn, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chăm lo thiết thực lợi ích đoàn viên.

Bên cạnh đó, cần chủ động tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời cơ chế, chính sách liên quan đến người lao động trên địa bàn. Phát huy vai trò, tiếng nói của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn của tỉnh Bắc Ninh trong tham gia ý kiến xây dựng Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Xây dựng và triển khai sớm kế hoạch chăm lo Tết Canh Tý năm 2020 cho công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn.

Cùng với đó, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các chủ trương, nghị quyết mới của tổ chức Công đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới trọng tâm các chương trình thực hiện các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết về công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới, cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực...; rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời những nội dung mới phát sinh nhằm đáp ứng yêu cẩu, đòi hỏi của tình hình thực tiễn; chú trọng cơ chế kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nhất là đối với những vấn đề mới, những mô hình thí điểm…

Các cấp Công đoàn cũng cần đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, gắn với xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong tham gia phản biện xã hội, góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, chú trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh các cấp công đoàn cần tiếp tục bám sát cơ sở nhiều hơn nữa, từ đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm, không để phát sinh những diễn biến mới phát sinh, phức tạp

Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh cần dựa vào cấp ủy và chính quyền địa phương, tận dụng tốt sự ủng hộ của lãnh đạo đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và xử lý những vấn đề phát sinh, để tổ chức Công đoàn thực sự là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị với đoàn viên, người lao động.

Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.
Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cũng đã trả lời, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Đình Khang cùng các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã thành kính dâng hương tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Hoàng Quốc Việt, người chiến sỹ kiên trung của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang dâng hương tưởng niệm đồng chí Hoàng Quốc Việt.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Hoàng Quốc Việt.
Các đồng chí lãnh đạo dâng hương tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Hoàng Quốc Việt.
Các đồng chí lãnh đạo dâng hương tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Hoàng Quốc Việt.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang và các đồng chí lãnh đạo tham quan Nhà trưng bày tư liệu, hiện vật về thân thế và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Quốc Việt.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tham quan Nhà trưng bày tư liệu, hiện vật về thân thế và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Quốc Việt.
 
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ghi lưu bút tại Nhà Lưu niệm đồng chí Hoàng Quốc Việt.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi lưu bút tại Nhà Lưu niệm đồng chí Hoàng Quốc Việt.

Sau lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo đã tham quan Nhà trưng bày tư liệu, hiện vật về thân thế và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Quốc Việt.

Bài, ảnh: Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thục Quyên |

Chiều 16.7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), LĐLĐ tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019).

Bắc Ninh: 16 cán bộ công đoàn cơ sở tranh tài

Q.Chi |

Ngày 12.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thi Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi năm 2019. Các đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự.

Chỉ định cán bộ Tổng LĐLĐVN giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh

Quế Chi |

Chiều 12.7, tại trụ sở LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Tổng LĐLĐVN đã công bố quyết định về việc luân chuyển cán bộ CĐ.

PODCAST: Giờ thứ 9 - Người hàng xóm kỳ lạ (phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Vợ chồng tôi cũng không biết vì sao người hàng xóm thường ngồi ở bậc thềm nhà tôi. Bà bảo, bà thích ngồi ở đó rồi không nói thêm gì nữa… Người hàng xóm bí ẩn này là ai? Câu trả lời có trong phần 2 của podcast Giờ thứ 9 ngày hôm nay.

Kê biên căn hộ của bị can trong vụ xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 17.5, VKSND quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ qua TAND cùng cấp để xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị can Nguyễn Trần Hoàng Phong (34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Số ca COVID-19 tăng hơn 200 ca, riêng Hà Nội ghi nhận hơn 400 ca mắc mới

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 16.5 đến 16h ngày 17.5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.785 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước (tăng 237 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố.

Đua nhau mua vải đầu mùa bất chấp giá cao: 120.000 đồng/kg vẫn cháy hàng

Phan Liên - Thanh Tùng |

Vải thiều đầu mùa đang là một trong những loại hoa quả đắt nhất tại các chợ trên địa bàn Hà Nội. Giá thành tuy cao nhưng nhiều người vẫn tìm mua để thưởng thức.

Đất vàng Đà Nẵng có nguy cơ nối bước hoang phế cùng “chảo lửa” Chi Lăng

THÙY TRANG - THANH CHUNG |

Đà Nẵng  - Gần 100 nhà ở xung quanh sân vận động Chi Lăng, quận Hải Châu đang bị tháo dỡ gây mất cảnh quan đô thị khiến nhiều người xót xa. Đáng nói, sau 12 năm "chảo lửa" Chi Lăng bị bỏ hoang do những sai phạm của Tập đoàn Thiên Thanh thì nay khu đất vàng giữa trung tâm thành phố tiếp tục có nguy cơ cao sẽ nối bước.

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thục Quyên |

Chiều 16.7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), LĐLĐ tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019).

Bắc Ninh: 16 cán bộ công đoàn cơ sở tranh tài

Q.Chi |

Ngày 12.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thi Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi năm 2019. Các đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự.

Chỉ định cán bộ Tổng LĐLĐVN giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh

Quế Chi |

Chiều 12.7, tại trụ sở LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Tổng LĐLĐVN đã công bố quyết định về việc luân chuyển cán bộ CĐ.