Bắc Ninh: 16 cán bộ công đoàn cơ sở tranh tài

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa và Cờ lưu niệm chúc mừng các đơn vị tham gia Hội thi.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa và Cờ lưu niệm chúc mừng các đơn vị tham gia Hội thi.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa và Cờ lưu niệm chúc mừng các đơn vị tham gia Hội thi.
Lên top