LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Các đồng chí lãnh đạo tuyên dương các chủ tịch CĐCS tiêu biểu.
Các đồng chí lãnh đạo tuyên dương các chủ tịch CĐCS tiêu biểu.
Các đồng chí lãnh đạo tuyên dương các chủ tịch CĐCS tiêu biểu.
Lên top