Doanh nghiệp không được cắt giảm lương làm thêm, làm đêm

Lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức từ năm 2018 đến năm 2030. Ảnh: N.V
Lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức từ năm 2018 đến năm 2030. Ảnh: N.V
Lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức từ năm 2018 đến năm 2030. Ảnh: N.V
Lên top