Tăng lương cơ sở từ ngày 1.7.2019 lên 1,49 triệu đồng/tháng

Tăng lương cơ sở từ 1/7/2019. Ảnh: Minh họa
Tăng lương cơ sở từ 1/7/2019. Ảnh: Minh họa
Tăng lương cơ sở từ 1/7/2019. Ảnh: Minh họa
Lên top