Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN trao đổi thông tin với ZENROREN

Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN hội đàm với ban lãnh đạo Zenroren. Ảnh: X.H
Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN hội đàm với ban lãnh đạo Zenroren. Ảnh: X.H
Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN hội đàm với ban lãnh đạo Zenroren. Ảnh: X.H
Lên top