Tổng LĐLĐVN: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về cơ cấu tổ chức CĐ

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Xuân Trường
Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Xuân Trường
Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Xuân Trường
Lên top